Wedstrijd wordt georganiseerd door HB Health Club B.V.

 

Deelname actie

 1. Deelname aan acties is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je op HB Health Club social media post hebt gereageerd of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld.
  1. Eenmalige deelname per persoon.
  2. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 3. Medewerkers van HB Health Club B.V. zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 4. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier.
 5. HB Health Club B.V. is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.
 6. Facebook/Instagram hebben niets met de actie te maken.

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.
 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de HB Health Club nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 3. Op alle acties is het Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social mediakanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.
 3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. HB Health Club is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 6. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.

Bring a Friend:

 1. Lid van HB Health Club maakt kans op de welnessvakantie wanneer hij/zij een nieuw lid (vriend/vriendin) aanbrengt die zich inschrijft voor een abonnement.
 2. Dit lid vergroot zijn/haar kans op de welnessvakantie door het aanbrengen van meer vriend(inn)en, die ook een abonnement afnemen.
 3. De wellnessvakantie betreft een wellnessvakantie voor 2 personen ter waarde van 500 euro.
 4. Datum en besteding zijn afhankelijk van de coronamaatregelen en zullen nog bekend worden gemaakt.
 5. Loting van de prijs vindt plaats wanneer er meer dan 40 nieuwe leden zijn aangebracht.

Prijs

 1. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 2. Voor vragen of klachten kun je contact opnemen met HB Health Club via info@hbhealthclub.nl of telefonisch op +30 276 5728.